bezNadpisu.cz ... rovnou k věci!

Nábožný Arabský muslim nastoupil v …

Málo informací? Klikni níže a napiš co hledáš, máme opravdu velký výběr.

Nábožný Arabský muslim nastoupil v Londýně do černého taxíku. Důrazně

požádal taxikáře, aby vypnul rádio, protože to přikazuje učení jeho

náboženství, že on nesmí poslouchat hudbu, protože v Prorokově věku nebyla

žádná hudba, obzvlášť ne západní, která je hudbou nevěřících. Taxikář

zdvořile vypnul rádio a otevřel dveře. Arabský muslim se otázal: "Co se

děje?" Taxikář odpověděl: " Za časů Proroka nebyly žádné taxíky. Vypadněte a

počkejte si na velblouda !!!

2013-12-18 15:57:33

.