bezNadpisu.cz ... rovnou k věci!

Nenávist homoušů k heteráčům je odvozena …

Málo informací? Klikni níže a napiš co hledáš, máme opravdu velký výběr.

Nenávist homoušů k heteráčům je odvozena od jejich závisti a strachu.

Homouši jsou na heteráčích těžce závislí. Fatálně. Čistě homoušská komunita po

první generaci vymře. Tudíž je to živataneschopný odpad. Viděno optikou

evoluce samozřejmě. Zkratky homouš a heteráč použity pouze pro zkrácení texu.

2015-05-19 05:38:38

.